Hướng dẫn xoá dữ liệu

Nấm Hoà Long là một ứng dụng quản lý bình luận Facebook trên website và chúng tôi không lưu dữ liệu cá nhân của bạn trong máy chủ của chúng tôi. Theo chính sách của Facebook, chúng tôi phải cung cấp URL gọi lại xóa dữ liệu người dùng hoặc URL hướng dẫn xóa dữ liệu.

Nếu bạn muốn xóa các hoạt động của mình đối với Nấm Hoà Long, bạn có thể xóa thông tin của mình bằng cách làm theo các bước sau:

1. Đi tới Cài đặt & Quyền riêng tư của Tài khoản Facebook của bạn. Nhấp vào “Cài đặt”.

2. Tìm kiếm “Ứng dụng và trang web” và bạn sẽ thấy tất cả các ứng dụng và trang web mà bạn đã liên kết với Facebook của mình.

3. Tìm kiếm tới “Nấm Hoà Long” trong danh sách và nhấp vào “Gỡ”.

4. Tùy chọn và nhấp vào “Xóa, gỡ bỏ”.

5. Xin chúc mừng, bạn đã xóa thành công các hoạt động ứng dụng của mình.