Chế biến từ Đông trùng hạ thảo

Cordy’sTea – Trà hoa Đông trùng hạ thảo

235.440  bao gồm thuế VAT

Chế biến từ Đông trùng hạ thảo

CorHoney – Mật ong Đông trùng hạ thảo 100

180.000  bao gồm thuế VAT

Chế biến từ Đông trùng hạ thảo

CorHoney – Mật ong Đông trùng hạ thảo 250ml

470.000  bao gồm thuế VAT

Chế biến từ Đông trùng hạ thảo

CorTab – Viên nang Đông trùng hạ thảo

486.000  bao gồm thuế VAT
Hết hàng

Chế biến từ Đông trùng hạ thảo

Lagom – Trà hoa Đông trùng hạ thảo túi lọc

235.440  bao gồm thuế VAT

Chế biến từ Đông trùng hạ thảo

Rượu Club – Rượu Đông trùng hạ thảo Hòa Long

275.000  bao gồm thuế VAT

Chế biến từ Đông trùng hạ thảo

Rượu Dragon – Rượu Đông trùng hạ thảo Hòa Long

605.000  bao gồm thuế VAT